ՄԻՕՄ ՍՊԸ Ծառայությունները

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԻՕՄ) մատուցում է ինտերնետ կապի և տվյալների փոխանցման ծառայություն Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջաններում։
  1. ՄԻՕՄ-ի բաժանորդ դառնալու համար կարող եք այցելել ՄԻՕՄ ՍՊԸ գրասենյակ՝ ք Մարտունի, Գետափնյա 1 փողոց, տուն 16, և կնքել ծառայությունների մատուցման բաժանորդային պայմանագիր։
  2. Պայմանագրի հետ միասին տրվում է անհատական www.cam.miom.am կայքի և վճարային www.pay.miom.am կայքի մուտք գործելու հնարավորություն, որտեղ դուք կարող եք կարգավորել ձեր անհատական տվյալները, տարիֆային պլանը, անջատել կամ միացնել ձեր ծառայությունը կենտրոնական ուղղորդիչ, տեսնել ձեր հաշիվները, վճարումները, բալանսը ինչպես նաև կատարել առ ցանց վճարում։
  3. Կայքերի  օգտանունները և գաղտնաբառերի ամրագրված են կնքված բաժանորդային պայմանագրին կից դիմում կարգագրում, որը համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
  4. Անհատական կայքի և վճարային կայքի գաղտնաբառը կարող եք փոխել առաջին անգամ մուտք գործելով www.cab.miom.am կայք։
  5. Ինտերնետ ծառայությունը կարող է ընդհատվել անհաղթահարելի պատճառներով, ինչպես նաև "ՄԻՕՄ" ՍՊԸ–ի պրոֆիլակտիկ աշխատանքների ժամանակ, որը կարող է կազմել ամսվա կտրվածքով ոչ ավել, քան 1 ժամ։ Ընդհատված խնդիրների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այցելելով www.miom.am կայք։
  6. Բաժանորդի ինտերնետի խափանման դեպքում սպասարկման աշխատանքները կատարվում են խափանման հայտի ներկայացման պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  7. Ինտերնետ ծառայության կասեցումը կատարվում է պայմանագրի դրույթներին համապատասխան և Անհատական կայքում առկա դրական հաշվեկշռի գումարը հետ է վերադարձվում բաժանորդին պայմանագրի լուծումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի մասնաճյուղերում։
  8. Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել +(374) 91294190 44294190 հեռախոսահամարով կամ այցելել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Մարտունի, Գետափնյա 1 փողոց, տուն 16։