Սակագներ


Ռադիո-կաբելային կապի սակագները՝
ՄԻՕՄ հուսալի             4500դ․-6մբ/վ
ՄԻՕՄ հարմարավետ   6000դ․-12մբ/վ
ՄԻՕՄ գերարագ          9000դ․-18մբ/վ

Օպտիկա-մալուխային կապի սակագները՝

Ycom հուսալի             4500դ․-18մբ/վ
Ycom հարմարավետ   6000դ․-40մբ/վ
Ycom գերարագ          9000դ․-100մբ/վ


Ycom TV հուսալի             6500դ․-18մբ/վ
Ycom TV հարմարավետ   8500դ․-40մբ/վ
Ycom TV գերարագ          10500դ․-100մբ/վ


Ycom TV փաթեթներում TV ծառայությունը մատուցում է "Արփինետ" ՍՊԸ-ն։