2021թ–ից մեկնարկել է նոր "ՄԻՕՄ TV" սակագնային պլանները։

ՄԻՕՄ TV հուսալի– 6500դր/ամիս մինչև 20մբիթ/վ արագություն և հեռուստատեսություն անկախ ինտերնետից։
ՄԻՕՄ TV հարմարավետ– 8000դր/ամիս մինչև 40մբիթ/վ արագություն և հեռուստատեսություն անկախ ինտերնետից։
ՄԻՕՄ TV գերարագ– 10000դր/ամիս մինչև 100մբիթ/վ արագություն և հեռուստատեսություն անկախ ինտերնետից։